Termeni & Condiţii

Acest site aparține EXPERTSKIN srl, având sediul social în București, Bd. Iuliu Maniu 15H, Bl. 1, Sc. 1, Et. 9, Sector 6, CUI RO43311515, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/15145/2020 (denumita in cele ce urmează „MIODERA®„).

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Vizitarea sau folosirea site-ului, precum și a serviciilor de pe acesta implică consultarea și acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate în Termenii și Condițiile de mai jos, precum și în Politica de Confidențialitate.

Administratorul site-ului va depune eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului și pentru asigurarea funcționării acestuia în bune condiții.

MIODERA® își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului, precum și dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul și utilizarea acestui site dacă sunt încălcați Termenii și condițiile.

I. CONDIȚII DE UTILIZARE

Acest site are ca scop informarea persoanelor interesate cu privire la serviciile medicale dermatologice disponibile în clinica MIODERA®, iar accesul în vederea contactării MIODERA® este permis tuturor persoanelor.

Site-ul cuprinde o prezentare generală a serviciilor medicale dermatologice disponibile în clinica MIODERA®. Clientul are posibilitatea de a contacta MIODERA® prin completarea formularului de contact, precum și posibilitatea de abonare la comunicările de marketing prin completarea formularului specific.

Ulterior completării formularului de contact, MIODERA® va lua legatură cu utilizatorul prin mijloacele de comunicare oferite de către acesta din urmă, pentru a oferi informații suplimentare legate de evenimentele organizate sau alte aspecte considerate necesare și relevante de către utilizator.

II. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

MIODERA® este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al MIODERA®. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

III. LIMITAREA RĂSPUNDERII

MIODERA®, administratorul, angajații săi, asociații și/sau afiliații nu vor răspunde pentru:

  • niciun fel de prejudiciu cu caracter direct/indirect, special, punitiv, incidental și, pe cale de consecință, pentru nicio altă pagubă care rezultă din disponibilitatea sau imposibilitatea de a folosi website-ul, chiar dacă aceștia ar fi fost avertizați de posibilitatea producerii acestor pagube și indiferent de forma acțiunii, contractuală sau extracontractuală;
  • orice reclamație referitoare la erori, omisiuni sau alte inexactități ale website-ului ori proprietăți distructive ale acestuia.

MIODERA® va fi responsabilă numai în limitele legii.

De asemenea, deși depunem toate eforturile pentru ca site-ul să fie disponibil permanent, sunt necesare operațiuni de întreținere de rutină. Prin urmare, nu garantăm disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcționalitate.

IV. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Legea aplicabilă prezentului document este legea română, iar instanțele de judecată competente să soluționeze orice litigii rezultând din sau în legătură cu prezentul document sunt instanțele judecătorești din România. Nu garantăm că materialele incluse pe website sunt potrivite sau accesibile în orice alte teritorii și nici că ele respectă legislația din respectivele zone. Persoanele care accesează website-ul nostru din afara României, o fac din propria lor inițiativă și sunt responsabile să respecte legile locale.

V. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, MIODERA® prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea prin care MIODERA® prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

VI. COOKIES

Site-ul MIODERA® folosește identificatori de tip Cookie. Mai multe informații în acest sens sunt disponibile în Politica de Cookies.

VII. DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE

Site-ul MIODERA® poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu este proprietatea MIODERA®. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, MIODERA® nu va putea fi considerat răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. MIODERA® nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

VIII. ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezentul document poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea site-ului MIODERA®. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului MIODERA® pentru orice actualizare.